Medlem af Foreningen


    Som medlem af "Benchen Free Medical Foundation Denmark" er man med til at skabe grundlag for klinikkens drift gennem foreningens arbejde. Medlemsbidrag bruges bl.a. til indkøb af medicin og andre fornødenheder på klinikken.
 
  Der afholdes en årlig generalforsamling, hvor retningslinier for foreningens arbejde planlægges og der foretages valg til bestyrelsen.
 
  Ved indbetaling af min. 200 kr. årligt bliver man medlem og modtager årsberetning samt indkaldelse til generalforsamlingen.
 
 

    Henvendelse vedr. medlemskab til kassereren:

    Grethe Poulsen
    tlf. 6160 5043