Benchen Free Medical Foundation Denmark


Benchen Free Clinic er et gratis læge- og tandlægetilbud som Benchen Free Medical Foundation Denmark støtter økonomisk.

Benchen Free Clinic blev oprettet 1993 af ærværdige Tenga Rinpoche.

Tenga Rinpoche (1932 – 2012) flygtede fra Tibet efter Kinas invasion af landet. Han bosatte sig i Nepal og oprettede Benchen Puntsok Dargyeling klostret i hovedstaden Kathmandu. I klostret i Kathmandu og den senere tilkomne afdeling i nabodalen Pharbing bor nu ca 400 munke.

Benchen Free Clinic ligger i forbindelse med klostret i Kathmandu med satelitklinik i Pharbing hvor der er lægekonsultation en dag ugentlig. Udover varetagelse af munkenes sundhedstilstand tilbyder klinikken gratis læge- og tandlægehjælp til lokalbefolkningen.

Fattigdommen er stor i Nepal, mange mennesker er afhængige af den gratis hjælp, vejledning og medicin som klinikken tilbyder, og patienterne kommer tidligt om morgenen for at få et nummer i køen.

Den lægelige behandling varetages af den kvindelige læge Arushma under supervision af dr. Chiring som var ledende læge fra lægeklinikkens start.

Tandlægeklinikken blev oprettet i 1999 og varetages af tandlæge Karma Dolma.

I Benchen Free Medical Foundation Denmarks vedtægter er præciseret at foreningens formål er at tilvejebringe økonomiske midler for at kunne tilbyde gratis forebyggelse og behandling af sygdomme, samt tilbyde omsorg for svage grupper uden hensyn til modtagerens race, religion eller sociale status.

Alle bidrag til Benchen Free Clinic Foundation går ubeskåret til klinikken, og selv små beløb er stor hjælp.

Udover økonomiske støtte herfra sikres klinikkens daglige drift også af bidrag fra andre velgørende fonde.